Arena Tak ingår partnerskap med Teqt Group
2021.07.02

Arena Tak ingår partnerskap med Teqt Group

Teqt Group AB har förvärvat Arena Tak AB, ett ledande bolag inom takrenoveringsmarknaden i Stockholmsområdet. Arena Taks grundare Dick Gilled, Tom Ivarsson och Ann Skog kommer även fortsättningsvis att vara aktiva i verksamheten.

 

Teqt Group, ett snabbväxande företag med målet att bli Sveriges ledande aktör inom plåt- och tätskiktsentreprenad, har förvärvat Arena Tak AB. Arena Tak utför tätskikts- och byggplåtslageriarbeten i hela Mälardalen, med utgångspunkt från sitt lager och kontor i Vinsta (Vällingby).

 

Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot låglutande tak, bandtäckning, terrasser, bjälklag och p-däck. Omläggning (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) utgör en större del av omsättningen, och uppdragsgivare är såväl privata som offentliga bygg- och fastighetsbolag.

 

Grundarna Dick Gilled, Tom Ivarsson och Ann Skog kommer fortsätta att vara aktiva i verksamheten även i fortsättningen.

 

«Arena Tak är stolta över att vara utvalda och ser med spänning fram emot att få vara med på resan och bygga den ledande företagsgruppen inom tätskikts- och plåtentreprenader. Vi ser på framtiden med stor tillförsikt och är övertygade om att Teqt Group snabbt kommer att göra positiva avtryck på marknaden.» säger Dick Gilled, Arena Tak.

 

Arena Tak har uppvisat god lönsamhet och har under de senaste åren haft en stark tillväxt. De tidigare ägarna har genomfört en återinvestering i Teqt Group.

 

«I och med att Arena Tak kommer in i vår koncern stärker vi upp vårt erbjudande inom takrenovering i Mälardalen. Vi är glada över att ha fått in en så stark aktör i vår koncern!» säger Stefan Lind, VD för Teqt Group.

 

Förvärvet av Arena Tak är det inledande för Teqt Group och innebär att koncernen nu etableras.