Om Teqt Group

Med ambisjoner om å bli Nord-Europas ledende aktør innen blikkenslager- og taktekkingsarbeid

Vi er Teqt Group

Teqt Group er en gruppe entreprenører som spesialiserer seg på tak. Vi kan tilby et komplett nettverk av fagfolk bestående av blikkenslagere, metall- og tetningssjiktspesialister og taktekkere som jobber med renovering, service, nybygg og anleggsprosjekter/broer og bassenger. Selskapene våre har solid kunnskap og lang bransjeerfaring.

Mennesket i fokus

Vi møter både medarbeider, kunder og samarbeidspartnere i hverdagen og hvert individ er viktig for oss. Vi skal jobbe som et lag som ser etkeltmennesket, og på den måten skaper vi forutsetninger for å finne de beste løsningene for kundene våre. Gjennom vår solide erfaring og lydhørhet overfor kundene, kan vi være nytenkende og skape den takløsningen som passer best for kunden og sluttbrukeren.


Kompetanse og kvalitet

Ved å samarbeide med Teqt Group får du som kunde tilgang til ekspertise og kompetanse over store deler av Norden. Familien vår blir stadig større, etter hvert som flere bedrifter blir en del av Teqt Group. Ambisjonen vår er å bli den ledende aktøren innen blikkenslager- og taktekkingsarbeid i Nord-Europa.

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget vårt er viktig for oss, fordi det er fundamentet i hvordan vi oppfører oss mot hverandre samt hvordan vi ivaretar kundene og samarbeidspartnerne våre. Alle selskapene i Teqt Group deler samme verdigrunnlag og jobber ut fra dette.

En sentral del av DNA-et vårt er respekt for samarbeidspartnere, medarbeidere, miljøet og samfunnet – noe vi ikke går på akkord med.

Troverdighet
Ryktet som troverdige, ærlige og transparente er den viktigste styrken og konkurransefordelen vi har.
Integritet
Vi velger den veien som er best på lang sikt, og opptrer rakrygget, ydmykt og med god integritet.
Lidenskap

Vi brenner for å gjøre langsiktig, bærekraftig vekst og utvikling mulig og det knytter oss til andre som deler visjonen vår.

Profesjonalitet

Med profesjonalitet skapes en enorm kundeverdi.

Visjon

Vi skaper takløsninger for neste generasjons samfunn

Målsetning

I løpet av tre år skal Teqt Group være den ledende aktøren når det kommer til kvalitet, servicenivå og lønnsomhet innen blikkenslager- og taktekkingsarbeid i Nord-Europa. Vi skal vokse ved å gjøre strategiske oppkjøp samt å ekspandere på en organisk måte. Den lokale forankringen til bedriften vår er utrolig viktig for å nå den posisjonen.

Vårt oppdrag

Ved å samle riktig kompetanse, ta hensyn til kundenes behov og ha fokus på kvalitet, skaper Teqt Group sikre og komplette løsninger innen tak og taktekkingsarbeid for bedrifter.
Teqt_Logo_RGB_500px

Vår modell

Vi mener at de beste beslutningene tas lokalt – nær kundene og markedet. Forretningsmodellen vår gir derfor store muligheter for entreprenørskap og beslutningstaking i nærmiljøet. Den desentraliserte ledelsen, i kombinasjon med samarbeid og støtte fra sentralt hold, gir både fleksibilitet og legger til rette for vekst og utvikling av virksomheten.

Spesialister

– vi samler bransjens ledende spesialister innen blikkenslagerarbeid og taktekking

Desentralisert entreprenørskap

– vi tilbyr stor grad av frihet til å drive forretningsvirksomheten lokalt, med egen identitet, organisasjon og bedriftskultur

Samarbeid

– gjennom formidling av kunnskap, effektiv fordeling av ressurser og samarbeidsprosjekter kan vi skape store verdier sammen

Digital forretningsutvikling

– vi jobber aktivt med digitale verktøy, for å forbedre både kundeopplevelsen og den interne effektiviteten

Kostnadseffektivitet

– vårt effektive kostnadsnivå sikrer at vi har mulighet til å investere i vekst og utvikling av virksomheten

Miljø og de ansattes sikkerhet

– som gruppe og bransje er den høyeste prioriteten vår å jobbe bærekraftig for miljøet og tryggheten til medarbeiderne våre

Bli en del av Teqt Group
Vi samler kvalitet, og har noen av de mest fornøyde kundene i bransjen. Vi ser på medarbeiderne våre som helter og takkunstnere som utretter mirakler hver dag. Ønsker du eller bedriften din å bli en del av Teqt Group? Vis oss at du har det som kreves.