Samarbeid og Synergier: Veien videre i Teqt Group Norge
2024.02.14

Samarbeid og Synergier: Veien videre i Teqt Group Norge 


En fantastisk konferanse er over. Med fokus på å skape en plattform hvor samarbeid og fellesskap gir oss inspirasjon til å tenke nytt, jobbe sammen, utvikle hverandre og dermed skape en mer konkurransedyktig og robust organisasjon som er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.


Gjennom å fremme samarbeid og identifisere synergier har Teqt Norge og våre selskaper satt kursen for en spennende fremtid hvor vi kan utnytte våre ulike styrker og fagområder for å oppnå nye mål.


Samlingen ga oss også mulighet til å reflektere over våre prestasjoner så langt og identifisere områder til forbedring. Gjennom workshops og diskusjoner har vi identifisert flere områder hvor vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og ressurser og vi har fått muligheten til å dele suksesshistorier og beste praksis fra våre ulike selskaper, noe som har inspirert oss til å tenke nytt og utforske nye muligheter.


Ved å jobbe sammen kan vi oppnå mer enn det vi kunne ha gjort alene, og vi kan skape en sterkere og mer bærekraftig organisasjon. Vi kommer å fortsette med å bygge på det vi nå har startet, og sammen skape en fremtid som er fylt med suksess og nye muligheter.


Sammen blir vi sterkere!